SSP

SSP står for Samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi.

SSP er et lokalt samarbejde med det formål at styrke udviklingsbetingelser for børn og unge i kommunen. Herunder at forebygge problemer generelt samt at arbejde specifikt i forhold til forebyggelse af at børn og unge udvikler kriminel- og misbrugende adfærd med deraf følgende mistrivsel.

Målgrupperne for SSP’s arbejde er primært børn, unge og forældre.

SSP og Forebyggelse
Underværket
Stemannsgade 9 C
8900 Randers C

Tlf. +45 4086 7408
ch@randers.dk
www.ssp-randers.dk