Øvelokale

Er du medlem af et band i Randers Kommune og har brug for tilskud til øvelokale?

Randers Kommune har afsat midler til at yde tilskud til leje af musikøvelokaler og andre fælles værksteder for kreativ, kunstnerisk udøvelse. Vi har ingen kommunale lokaler. Ansøgere skal således selv finde øvelokale hos private erhvervsudlejere og herefter søge tilskud til denne udgift.

Der kan søges om tilskud ved at indsende en ansøgning til:

Kultur- og fritidsafdelingen
Laksetorvet
8900 Randers C

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Bandnavn eller navne på gruppen af ansøgere
  • Lokalets adresse
  • Huslejens størrelse

Derudover oplyses en kontaktperson bag ansøgningen med navn, telefonnummer, adresse og cpr.nr. samt en NEM-konto, hvortil tilskuddet kan overføres.

Der ydes ikke tilskud til enkeltpersoner eller til forbrug af vand, varme og el, men kun til selve huslejen.

Dokumentation for huslejens størrelse vedlægges ansøgningen fx en kopi af lejekontrakten.