Den sociale døgnvagt

Den Sociale Døgnvagt i Randers kommune hører under Børn og Familieafdelingen. Det er altså en kommunal funktion, der tager sig af opgaver, der kræver akut handling i forhold til børn og unge, og som ikke kan afvente distriktscentrenes almindelige åbningstid.

Telefon 23206237

 

Hvad kan der rettes henvendelse om i Den Sociale Døgnvagt?

Eksempelvis:

  • Underretning om mishandling/mistrivsel af børn og unge
  • Underretning om forladte eller strandede børn og unge
  • Underretning om eller af forældre, der ikke kan varetage omsorgen for deres barn/børn
  • Underretning om eller af børn, der er stukket af - eller blevet smidt ud hjemmefra
  • Deltagelse i akutte afhøringer af unge
  • Underretning om andet relevant, der vurderes at kræve akut handling

 

Hvem kan rette henvendelse til Den Sociale Døgnvagt?

  • Professionelle samarbejdspartnere
  • Familier med børn og unge
  • Børn og unge
  • Personer, som har en viden eller en formodning om, at et barn eller en ung i Randers Kommune lider overlast eller mistrives på anden vis.

 

Hvornår kan man henvende sig til Den Sociale Døgnvagt?

Mandag: 17.00 - 08.00
Tirsdag: 15.00 - 08.00
Onsdag: 15.00 - 08.00
Torsdag: 15.00 - 08.00
Fredag kl. 13.00 - Mandag kl. 08.00