Ungekontakten

Ungekontakten er tilknyttet Center for Stofmisbrugsbehandling, men arbejder med fokus på teenagere og unge, deres forældre, skoler og institutioner.

Vi tilbyder:

  • Misbrugsforebyggende undervisning til grundskolens 7.-9. klasse samt til klubber, foreninger, ungdomsskoleafdelinger og ungdomsuddannelser - læs mere her.
  • Elevcafé til brug for folkeskolens og ungdomsuddannelsernes projektundervisning - læs mere her.
  • Oplæg til forældremøder og andre voksen- og pårørendesammenhænge.
  • Sparring med og rådgivning til fagpersoner omkring ungdoms- og misbrugsrelaterede problemstillinger - læs mere her.
  • Anonym rådgivning af teenagere og unge - læs mere her.
  • Anonym rådgivning af forældre og andre pårørende til teenagere og unge - læs mere her.
  • Misbrugsbehandling af unge under 18 år.

 

Få mere at vide

Besøg Ungekontaktens hjemmeside