Brobygning

Brobygning er din mulighed for at prøve et par ungdomsuddannelser af, inden du skal træffe et uddannelsesvalg.

I 10. klasse skal du deltage i to brobygningsforløb på henholdsvis to og tre dage. Brobygningsforløbene skal være relevante i forhold til din uddannelsesplan. Det ene brobygningsforløb skal være på en erhvervsrettet eller erhvervsgymnasial uddannelse.

Der er også mulighed for at kombinere frivillig brobygning med ulønnet praktik på en arbejdsplads med et uddannelsesperspektiv.

Ved at deltage i brobygning får du mulighed for:

  • at opleve et studieforløb.
  • at deltage i den faglige undervisning.
  • at få kendskab til generelle og karakteristiske fag.
  • at gøre egne erfaringer med lektier, metoder, omgangsform, regler m.m.
  • at gøre egne erfaringer med det sociale liv og skolekulturen.
  • at møde elever og lærere på stedet.
  • at få kendskab til krav og muligheder for videreuddannelse.
  • at erhverve dig viden til brug ved den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse.

På www.brobygning.net kan du se dine brobygningsmuligheder og finde en beskrivelse af, hvad der sker på brobygningsforløbene på de forskellige ungdomsuddannelser.

Læs mere om brobygning på UddannelsesGuidens hjemmeside