Folkeskoleloven om 10. klasses struktur og indhold

I følge Folkeskoleloven kapitel 2 a om 10. klasses struktur og indhold skal 10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.