Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO)

Du arbejder selvstændigt i en uge med din OSO, og emnet skal være relateret til din uddannelsesplan.

Formål

Formålet med OSO er at give dig mulighed at arbejde selvstændigt med et givent emne, der tager udgangspunkt i dine nuværende tanker omkring dit fremtidige uddannelsesvalg, din uddannelsesplan og aktiviteter, der knytter sig hertil.

Selvom du ikke har besluttet dig for et endeligt uddannelsesforløb endnu, skal du alligevel vælge et emne, som på en eller anden måde drejer sig om en uddannelse, som du er særligt interesseret i. Dit emnevalg giver dig mulighed for at undersøge, om den pågældende uddannelse rent faktisk er noget for dig.

Krav og bedømmelse

En OSO består af en rapport, et produkt og en afsluttende fremlæggelse.

Din OSO-karakter vurderes ud fra de fire følgende overordnede punkter:

  • Emne og indhold i forhold til din uddannelsesplan
  • Valg og brug af arbejdsmetoder og undersøgelsesformer
  • Valg og brug af kilder og materialer
  • Sammenhængen mellem indhold, produkt og fremlæggelse

Opgaven bedømmes ud fra den samlede helhed af ovenstående.

Se UddannelsesGuiden og Centerlinje 10s hjemmeside for mere information om OSO samt gode råd og vejledning til opgaveprocessen såvel som selve opgaven.