Randers Statsskole

Randers Statsskole er et alment gymnasium i det nordlige Randers. Den tre-årige uddannelse fører til studentereksamen.

Formålet er at uddanne eleverne til en videregående uddannelse, at skabe grobund for refleksion og gøre dem i stand til at forholde sig til omverden – og til sig selv. Derfor lægger vi vægt på faglighed og fordybelse og på at udfordre elevernes nysgerrighed og kritiske sans i undervisningen, der er baseret på samtale og dialog.

Randers Statsskole er et af landets ældste og store gymnasier i det nordlige Randers. Den smukke bygning rummer nyindrettede faglokaler med moderne IT-udstyr, mediatek og festsal - og en mangfoldighed af elever. I skolens park ligger vores nyopførte og meget store idræts- og skolehal med klatrevæg og fitness-udstyr.

Randers Statsskoles hjemmeside

Skolehverdagen

På Randers Statsskole har du som elev mange muligheder for at indgå i fællesskaber uden for den skemalagte undervisning – deltage i sportsturneringer, arrangere fællestimer og fester, modtage nye elever, arbejde i lektiecaféerne eller være med i det store frivillige musikliv.

Men du kan også engagere dig i elevrådsarbejde og i de udvalg, som er rygraden i en skole, der lægger vægt på elevindflydelse, rummelighed og ligeværdighed.

Ansøgning

Kommende elever og andre interesserede kan læse meget mere på skolens hjemmeside og i øvrigt altid kontakte eller komme forbi skolens kontor.

Der er ansøgningsfrist d. 15. marts. Hvis du går i 9. eller 10. klasse, skal du søge via UU senest d. 1. marts gennem www.optagelse.dk.

Randers Statsskole
Rådmands Boulevard 20
8900 Randers C
Tlf.: 86410844