Sygeplejerskeuddannelsen

Sygeplejerskeuddannelsen i Randers udbyder den 3½ årige sygeplejerskeuddannelse, der er en mellemlang videregående uddannelse.

Sygeplejerskeuddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse, der giver dig:

  • en autorisation som sygeplejerske med adgang til at arbejde i mange forskellige jobs både i Danmark og i udlandet
  • en professionsbachelortitel (Bachelor Degree in Nursing) med mulighed for at læse videre på relevante kandidat- og masteruddannelser.

Uddannelsesenheden i Randers tilbyder en faglig og pædagogisk velfunderet grunduddannelse til sygeplejerske. Der lægges stor vægt på at fremme de studerendes faglige og grundlæggende akademiske kvalifikationer, personlige udvikling, indlevelsesevne, selvstændighed og ansvarlighed.

Læs mere om sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Hvorfor vælge VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen i Randers som uddannelsessted?

Fordi du her vælger en mindre uddannelsesenhed, hvor der er omkring 250 aktive sygeplejestuderende i gang
med deres uddannelse.

Fordi du her vælger en uddannelsesenhed, hvor det er spændende, udfordrende, krævende, interessant og sjovt at studere!

Fordi du her vælger en uddannelsesenhed, hvor der er

  • kort afstand - både fysisk og psykisk - mellem studerende og uddannelsesenhedens ansatte.
  • nærvær og dialog mellem studerende og ansatte.
  • mulighed for medindflydelse.
  • kort afstand og tæt samarbejde mellem det enkelte kliniske undervisningssted og uddannelsesenheden.

Ansøgningsskema og -frist

Du søger ind på Sygeplejerskeuddannelsen i Randers via Den koordinerede Tilmelding (KOT). Ansøgningshæftet udkommer i starten af februar måned og kan hentes på alle videregående uddannelsesinstitutioner bl.a. på Sygeplejerskeuddannelsen i Randers samt på gymnasier, handelsskoler, Jobcentre og regionale studievalgscentre.

Du kan ligeledes digitalt søge om optagelse på sygeplejerskeuddannelsen. Klik ind på www.optagelse.dk og læs nærmere. Ansøgningsfristen er d. 15. marts for kvote 2 og 5. juli for kvote 1.

Der er studiestart februar og september.

Her finder du vej til Sygeplejerskeuddannelsen i Randers.

VIA University College
Sygeplejerskeuddannelsen i Randers
Jens Otto Krags Plads 3
8900 Randers C
Tlf.  +45 87 55 21 55 Fax  +45 87 55 21 56
E-mail: sir@viauc.dk